Beheer & Exploitatie

Vernieuwende en strategische oplossingen, gebaseerd op gedegen onderzoek

Exploitaties van maatschappelijk vastgoed zoals zwembaden, sporthallen, etc. staan permanent onder druk. Veranderende (markt-)omstandigheden, wijzigende wetgeving, dalende opbrengsten en stijgende kosten spelen hierbij een rol. Ook gemeenten stellen zich steeds vaker de vraag of hun financiële inbreng nog wel voldoende in verhouding staat tot het (gewenste) maatschappelijk rendement.

Dergelijke ontwikkelingen en vraagstukken maken het noodzakelijk de bestaande bedrijfsvoering en strategie tegen het licht te houden. Wij zijn bij uitstek dé partij die u hierbij kan adviseren.

Onze jarenlange ervaring heeft ervoor gezorgd dat wij over een gedetailleerd en uitgebreid databestand beschikken waarin alle relevante beheer en exploitatiegegevens en -ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk vastgoed zijn opgenomen.

Met deze gegevens kunnen wij de resultaten van alle aspecten van elke exploitatie vergelijken en beoordelen. Deze data is een noodzakelijke basis voor een grondige analyse en een gedegen adviesaanpak en dient als input voor toekomstbestendige en duurzame oplossingen.

Het stappenplan dat wij hanteren kan worden samengevat als:

  1. Beschrijven
  2. Vergelijken en Analyseren
  3. Beoordelen
  4. Verbeteren op basis van een verbeterplan

Deze methode passen wij toe bij:

N

Quick Scan, audits en benchmarks

N

Haalbaarheidsstudies (voor nieuwe of aan te passen voorzieningen)

N

Bedrijfs- en marketingplannen

N

Beleidsnota’s (accommodatiebeleid, sportbeleid)

N

Second Opinion

N

Aanbestedingsvoorbereidingen

Contact

SemadAdvies BV
Montferlandsestraat 22
7041 CJ 's-Heerenberg
T: +31 (0)314 620 160
M:+31 (0)6 533 60 856
E: j.teunissen@semadadvies.nl

All images & content | ©2020

Design & realisatie: Pica2Studio

All images & content | ©2019
Design & realisatie: Pica2Studio